Przedsiębiorstwo Geodezyjne „GRADUS” s.c. istnieje i działa na rynku usług geodezyjno-kartograficznym od 1988 roku.
Przedsiębiorstwo Geodezyjne „GRADUS” s.c. wykonywało roboty geodezyjne na terenie miast: Katowic, Chorzowa, Świętochłowic, Siemianowic Śląskich, Mysłowic, Tychów, Rudy Śląskiej i Zabrza. W wyniku wygranych przetargów na roboty geodezyjne współpracujemy z Urzędami Miejskimi w Katowicach, Świętochłowicach, i Siemianowicach Śląskich.

Wykonaliśmy m.in. mapy numeryczne:

  • teren byłej Kopalni „Gottwald” w Katowicach na zlecenie Nowe Centrum S.A.;

  • terenu Kopalni „Wujek” w Katowicach;

  • terenu budowy osiedla „Bulwary Rawy” w Katowicach realizowanego przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego S.A;

  • terenu w rejonie skrzyżowania ul.Gliwickiej z trasą krajową nr 93 w Mikołowie;

Firma nasza realizowała wydzielenie pasa Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku od ul.Bracka w Katowicach przez miasto Chorzów do ronda w Rudzie Śląskiej - Chebzie;
W latach 1988 – 2002 stale obsługiwaliśmy Huty „Jedność” i Hutę „Batory”.
Od roku 2001 bierzemy czynny w opracowaniu dokumentacji ustanowienia odrębnych własności lokali dla zasobów mieszkaniowych Gmin i Spółdzielni Mieszkaniowych.
Prowadzimy również prace związane z regulacją stanu terenowo-prawnego Spółdzielni Mieszkaniowych.
W wyniku podziału robót na pomiary geodezyjno-kartograficzne i pomiary związane z wycena nieruchomości powstały dwie firmy:
Biuro Geodezyjne „GRADUS 1” Jan Dziemba
i Przedsiębiorstwo Geodezyjne „GRADUS-2” Grzegorz Kapała.