Wykonujemy prace obejmujące wszystkie asortymenty robót geodezyjnych a w szczególności:
  • mapy sytuacyjno – wysokościowe wraz z inwentaryzacją urządzeń podziemnych do celów projektowych w systemie tradycyjnym oraz jako mapy numeryczne;
  • podziały nieruchomości (gruntów), rozgraniczenia i wznowienia granic oraz dokumentację do celów uwłaszczeniowych i sprzedaży nieruchomości;
  • mapy oraz dokumentację do celów prawnych;
  • pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne obiektów i urządzeń naziemnych, podziemnych i nadziemnych;
  • geodezyjną obsługę realizacyjną budowy obiektów przemysłowych, drogowych i mieszkalnych;
  • pomiary pionowości maszyn, kominów, słupów i itp.;
  • pomiary jezdni podsuwnicowych, mostów suwnicy i innych urządzeń szynowych;
  • pomiary objętości mas ziemnych;

Do wykonania wszystkich wymienionych prac dysponujemy wysoko kwalifikowaną, doświadczoną kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia państwowe.