Biuro Geodezyjne „Gradus 1” prowadzi kompleksową obsługę rynku nieruchomości obejmującą:
 • Wyceny nieruchomości
  - szacowanie gruntów
  - szacowanie obiektów budowlanych i budowli oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem
   

 • Usługi geodezyjne
  - mapy do celów projektowych
  - pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne
  - geodezyjna obsługa inwestycji przemysłowych, drogowych i mieszkalnych
  - mapy oraz dokumentację do celów prawnych obejmującą podziały nieruchomości (gruntów), rozgraniczenia i wznowienia granic oraz dokumentację do celów uwłaszczeniowych i sprzedaży nieruchomości